Bērnudārza cenas

 

Privātajā pirmsskolas izglītības iestādē
”Rūķu nams”
rūķēniem tiek piedāvātas dažādas apmeklējuma iespējas:
 

Apmeklējuma veids
Ēdienreizes
Summa LVL
brokastis
pusdienas
launags
mēneša*
x
x
x
150
dienas
x
x
x
10
stundu**
x
-
-
1,2 LVL/h

 
* neieskaitot ēdināšanu 2 LVL par katru apmeklēto dienu.
** iespēja apmeklēt rūķu namu tikai dienas pirmajā pusē līdz pusdienām. Brokastis iekļautas cenā.
 
 
Rīgā deklarētajiem bērniem mēneša maksai Rīgas domes dotācija 30Ls apmērā vai Rīgas domes līdzfinansējums 93Ls apmērā.