Rūķu nama dienas ritms

7.30
 
Ierašanās bērnudārzā, brīvā spēle
09.00
 
Kārtošana, sasveicināšanās, rīta aplis, brokastis
10.00 
 
Galvenā nodarbība
Pirmdiena - zīmēšana
Otrdiena - veidošana, rokdarbi
Trešdiena - gleznošana
Ceturtdiena - lielā pastaiga
Piektdiena - maizes cepšana
 
11.20 
 
Gatavošanās pastaigai, pastaiga
12.30
 
Atgriešanās no pastaigas
12.40
 
Pusdienas
13.10
 
Dienas pasaka
13.40
 
Atpūta
15.30 
 
Celšanās
16.00 
 
Launags
16.30 - 19.00
 
Brīvā spēle, došanās mājās